Privacyverklaring

Ons Privacybeleid

Found-it hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vindt je privacy dus zeer belangrijk. We stellen daarom alles in het werk om je persoonsgegevens met de nodige zorg te verwerken en te beschermen. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren bij het gebruik van de app en onze website. In deze privacyverklaring vind je belangrijke informatie over welke persoonsgegevens Found-it verwerkt als je de app gebruikt, onze website bezoekt of op andere wijze persoonlijke gegevens bij ons aanlevert. Door een account aan te maken in onze app of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van jouw persoonsgegevens.

 

Verwerking Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via de app of website verstrekt, worden verwerkt door Found-it, Ambachtstraat 14, 8820 Torhout. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Registratiegegevens:

Om de app en diensten volledig te kunnen gebruiken, dien je je eerst te registreren met je e-mail adres en BTW-nummer. Na registratie bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens in je profiel. Wij bewaren deze gegevens zodat we je na het inloggen kunnen herkennen, je eerder verstrekte gegevens kunt opvragen en voor statistische doeleinden.

Om je te kunnen registreren voor de app, vragen wij om de volgende gegevens:

  • jouw e-mailadres
  • jouw naam & achternaam
  • jouw firmanaam
  • jouw BTW-nummer

 

Websites en toepassingen van derden

De Found-it app wordt gedownload via een App Store van derden (Apple App Store, Google Play Store of Windows Store). Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je aan de relevante privacy statements van de desbetreffende aanbieder na te lezen. 

Binnen de app kunnen eventueel externe websites worden opgesomd bij de jobomschrijvingen. Wij hebben geen controle over welke persoonsgegevens deze websites opslaan en hoe deze verwerkt worden. We raden aan de privacyverklaring na te lezen van de desbetreffende website(s).

 

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Toegang tot account

Door je te registeren als gebruiker van de app is het mogelijk voor jou toegang tot jouw verzamelde gegevens te behouden. Zo kan je bijvoorbeeld de app installeren op meerdere apparaten en heb je dus ook op andere apparaten toegang tot jouw gegevens (je toegevoegde jobs etc.).

Onderzoek

Found-it gebruikt de gegevens die je verzamelt tijdens het gebruik van de app voor verder analytisch onderzoek. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe je de app gebruikt en op welke vlakken we deze effectiever kunnen maken.

Verbetering Fount-it app / Systeemlogboeken

Met het oog op de werking, verbetering en het onderhoud, kan de app en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met de app registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IPadres).

Contactopname

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij vragen omtrent het gebruik van de app of bij een specifiek ingezonden vraag van jouw kant, verwerken we de nodige persoonsgegevens om je terug te contacteren en je van de nodige informatie te voorzien.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd opgeslagen?

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die je aan Found-it verstrekt, worden
in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende
maatregelen:

  • Opslag van gegevens op beveiligde servers
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en beveiligingscode
  • Beveiligde communicatie met server (HTTPS/SSL).

Inzage en correctie van uw persoongegevens

Je hebt recht op inzage van je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuur je hiertoe een verzoek naar info@found-it.be. Wij zullen je in dat geval vragen je te identificeren.

 

Delen via andere kanalen zoals social media

Je kunt binnen de Found-it app zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media of andere kanalen. Als je dit doet, kunnen persoonsgegevens met het gekozen kanaal gedeeld worden. Raadpleeg de privacyverklaring van het desbetreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met jouw gegevens omgaan. Found-it is hier niet verantwoordelijk voor.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. In de app zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 april 2020.

 

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

Found-it

Ambachtstraat 14, 8820 Torhout
8820 Torhout

info@codekick.be