Hoe moet je als aannemer reageren op de daling van de materiaal

 

De laatste maanden is er een daling van de materiaalindexen. Voor de aannemers betekent dit dat de toepassing van de herzieningsformule die voorzien is voor de betrokken opdracht vaak de werkelijke evolutie van de kosten van de materialen niet volgt en tot zware verliezen leidt voor de onderneming.

Het bevoegd kabinet van Minister Muylle en de FOD Economie zijn er zich volop van bewust en onderzoeken de problematiek teneinde een oplossing hiervoor te vinden. De uitwerking van nieuwe  materiaalindexen (hervormd of gecorrigeerd) is gaande.

In afwachting is het belangrijk dat je als aannemer de aanbesteder schriftelijk op de hoogte brengt van de situatie. Je doet dit best zo vlug mogelijk nadat je in het kader van de opmaak van de vorderingsstaat tot de vaststelling bent gekomen dat de prijsherziening voor uw opdracht tot verliezen leidt door het gebrekkig karakter van de formule. 

De Confederatie Bouw heeft daartoe een modelbrief opgemaakt (modelbrief A), waarin om een oplossing wordt verzocht door de toepassing van de prijsherzieningsformule uit te stellen en van zodra de nieuwe materiaalindexen beschikbaar zullen zijn, de herziening (retroactief)  toe te kunnen passen. 

Er zijn ook ondernemingen voor wie de loonindex eveneens problematisch is omdat de toepassing ervan evenmin overeenstemt met de werkelijke evolutie van de loonkosten voor de uitvoering van de opdracht. Voor hen werd een aparte modelbrief voorzien (modelbrief B).

Je kan deze modelbrieven downloaden op de website van Confederatie Bouw

Bron: Confederatie Bouw